PKN
Protestantse wijkgemeente Schiebroek
 
Wat doet de diaconie Wat doet de diaconie

De taken van de diaconie zijn divers en veel. Natuurlijk in de eerste plaats onze zorg voor minderbedeelden. Verder onderhouden wij contacten met Timon. Behalve de wekelijks terugkerende taken, zoals het welkom heten van de gemeente, het uitdelen van de zondagsbrieven, het opruimen van het zilverwerk na de dienst, de bloemen inpakken en de collecten tellen, zijn er ook taken die minder vaak voorkomen.  Een van de taken is het de hulp bij de voorbereiding en de uitvoering van de maaltijd van de Heer. Gelukkig kunnen we hierbij altijd een beroep doen op een aantal niet-diakenen als dat nodig is.

 
Waar kan de diaconie uw hulp bij gebruiken Waar kan de diaconie uw hulp bij gebruiken

1 De diaconie zoekt mensen die onze ogen en orden zijn voor die mensen    binnen en buiten onze kring die onze aandacht nodig hebben.    Wij horen graag van u waar hulp nodig is. 2 Wekelijkse hulp bij het welkom heten bij de deur, collecteren, collecten tellen,    opruimen na de dienst. Dit gebeurt volgens een van te voren bekend rooster. 3 Hulp bij de zomermaaltijden: kokers, mensen die de tafels klaar willen zetten,    de tafels willen dekken, gastvrouw/-heer willen zijn, helpers bij het afwassen    en opruimen 4 Heel veel hulp bij de oogstdienst: het noemen van namen, het regelen van   hulp bij het uitdelen van de attenties, het regelen van de attenties, het ophalen   van de attenties, de etiketten op de attenties plakken, het wegbrengen van de   attenties naar de tehuizen enz.

 
Ondertussen in het diaconaat Ondertussen in het diaconaat

Ook de afgelopen maanden heeft de diaconie niet stil gezeten. Zo is in de kerkdiensten in de veertigdagentijd vanuit de diaconie aandacht gevraagd voor een zestal kleinere projecten, die zowel qua aandacht als financiën een steuntje in de rug konden gebruiken.
Verder valt  een mooi resultaat te melden over het aantal verstrekte PLUS- pakketten. Het aantal uitgedeelde pakketten oversteeg onze  stoutste verwachtingen. Mede dankzij uw hulp hebben wij veel mensen in onze wijk blij kunnen maken met een pakket.
Tenslotte hebben wij twee gezinnen uit onze wijk een welverdiende vakantie kunnen bezorgen.

De komende maanden....

lees meer ยป
 
Inzamelen voedselbank Inzamelen voedselbank

De diaconie is gestart met het inzamelen van houdbare producten voor de voedselbank, want ook in Schiebroek maken veel gezinnen gebruik van de voedselbank.
Er staan voor de inzameling
twee bakken in de garderobe van de kerk, elk met een bordje voedselbank erop.

We hopen van harte op uw inzet.

 

 
 

Inloggen


Kerkgebouw

 
Zicht bij binnenkomst

 
Kerkzaal vanuit liturgisch centrum

 
Het hoofdorgel

 
Bijbel

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.