PKN
Protestantse wijkgemeente Schiebroek
 
Privacy verklaring Privacy verklaring

Privacy verklaring
De Protestantse wijkgemeente Schiebroek respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy verklaring wil de Protestantse wijkgemeente Schiebroek duidelijkheid scheppen in hetgeen de Protestantse wijkgemeente Schiebroek met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:
• Persoonsgegevens
• Bezoekersgegevens

Persoonsgegevens
U kunt de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt de Protestantse wijkgemeente Schiebroek uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die de Protestantse wijkgemeente Schiebroek op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek.

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien de Protestantse wijkgemeente Schiebroek hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek website
 

 
Disclamer Disclamer

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

De Protestantse wijkgemeente Schiebroek kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. De Protestantse wijkgemeente Schiebroek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Protestantse wijkgemeente Schiebroek verzonden e-mail berichten.

 
Privacybeleid Foto's Privacybeleid Foto's

Beelden geven veel meer weer dan woorden. Zij geven sfeer weer en maken de site aantrekkelijker.
Door gebruik van foto’s wil de Protestantse wijkgemeente Schiebroek toegevoegde informatie meegeven.
De foto’s worden enkel gebruikt op de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek en zijn niet bestemd voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging.

Bezwaren tegen een foto op de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek

In verband met de bepalingen betreffende de schending van het portretrecht en/of de schending van de privacywetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) zullen foto's altijd op verzoek van betrokkene verwijderd worden. Een bezwaar dient schriftelijk ingediend te worden. Dit kan per formulier op de website van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek aan de
webmaster of per e-mail: Belangrijk is wel dat uw contactgegevens vermeldt: naam en adres van de persoon die bezwaar aantekent samen met de activiteit de datum en omschrijving van de desbetreffende foto. Zodra de Protestantse wijkgemeente Schiebroek uw aanvraag binnenkrijgt, wordt na controle van de gegevens de foto verwijderd. U krijgt van de Protestantse wijkgemeente Schiebroek een schriftelijk reactie naar aanleiding van uw bezwaar.

 

 
 

Inloggen


Kerkgebouw

 
Zicht bij binnenkomst

 
Kerkzaal vanuit liturgisch centrum

 
Het hoofdorgel

 
Bijbel

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.