PKN
Protestantse wijkgemeente Schiebroek
 
Welkom bij onze diensten Welkom bij onze diensten
We kunnen weer met meer mensen onze eredienst vieren. Daar zijn we blij om. We houden ons aan de geldende regels, zoals het afstand houden, gezondheidsvragen en handen desinfecteren.
Sommige zaken gaan ook anders dan we voorheen gewend waren. De belangrijkste zijn:

In de kerkzaal en andere ruimtes gelden looproutes en aangegeven zitplaatsen. Dat betekent, dat alleen op die plaatsen iemand mag zitten. Kerkrentmeesters of andere ambtsdragers helpen bij het aanwijzen van de plaatsen.
Let op: de ”kerk- kussentjes” zijn omwille van de hygiëne weggehaald. Neem dus eventueel zelf een kussentje mee.

We mogen nog niet samen zingen. Een kleine groep uit de cantorij zal sommige liederen zingen, voor andere liederen wordt gekozen voor meelezen of neuriën. Neem -indien mogelijk- uw eigen liedboek mee.

Uw collectegiften ontvangen we graag via de kerkgeldapp of door het overmaken naar de rekeningen van de wijkpenningmeesters. Na afloop van de dienst kunt u ook uw gaven geven in de gereedstaande collectebekers.

Na afloop van de dienst is er mogelijkheid tot koffiedrinken en ontmoeting. Ook hier geldt dat er aangegeven zitplaatsen zijn, rekening houdend  met de afstandsregels.

Om zoveel mogelijk gemeenteleden en andere bezoekers gelegenheid te geven de dienst bij te wonen en gezamenlijk koffie te drinken is het gewenst dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan per mail naar nelvandijkdrost@hetnet.nl  of per telefoon naar Nel van Dijk (418 35 59 of 06 4373 6652). Graag voor vrijdagavond 19.00 uur. Dan kunnen we zorgen voor zitplaatsen voor iedereen.Het volledige gebruiksplan kunt u nalezen op onze website. De tekst wordt aangepast als de corona-regelgeving en/of Protocol afspraken wijzigen.
 
 
Kenia 2020: reis jongeren uitgesteld Kenia 2020: reis jongeren uitgesteld
De jeugd heeft een jaar lang activiteiten ondernomen om hun reis naar Kenia te bekostigen. Het oorspronkelijke plan voor het bezoek aan Terry’s betrof eind juli begin augustus. Maar  helaas hebben ze moeten besluiten de reis tot nader orde uit te stellen. Door de Corona zijn de meeste vluchten naar Kenia geannuleerd en het is niet te voorspellen hoe snel in de situatie zal verbeteren. Kenia hanteert voor onbepaalde tijd strenge toegangscriteria voor buitenlanders, de bewegingsvrijheid is minimaal en events zoals sporttoernooien zijn niet toegestaan. Helaas dus overmacht. We leven met de jeugd mee en uiteraard vooral met Terry’s die met beleid en inzet het centrum Corona vrij probeert te houden.

Meer informatie over het project Speak it Loud staat op de pagina Jeugwerk
 
FaceBook FaceBook
De Goede Herderkerk heeft een eigen Facebookpagina! Door deze pagina te liken, blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes en krijgt u regelmatig een kijkje bij de activiteiten die in en rondom de kerk plaatsvinden.
U vindt onze facebookpagina door op de foto te klikken:

Tekst
 
 

Inloggen


Kerkgebouw

 
Zicht bij binnenkomst

 
Kerkzaal vanuit liturgisch centrum

 
Het hoofdorgel

 
Bijbel

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.